Digitale bijeenkomst Studieclub i Grow goed bezocht


De nog steeds geldende coronamaatregelen bieden voorlopig nog geen mogelijkheid om een fysieke studieclubbijeenkomst te organiseren. Toch wilden wij geen winterseizoen overslaan met het de leden informeren over actuele onderwerpen binnen de boomkwekerijsector en hebben wij besloten om een tweetal digitale bijeenkomsten te organiseren.

Op dinsdag 2 februari hadden wij onze eerste digitale bijeenkomst die wij  organiseerden in samenwerking met Eric Brachter en Benno Nieuwenhuizen en Paul van Kempen van de ICL Specialty Fertilizers Benelux met het volgende programma afgestemd op zowel pot-en containerbedrijven als vollegrondsbedrijven en zijn als volgt:

• Bemesting vollegrond nieuwe stijl product Osmocote Preplant
• De invloed van pH op gewasbescherming product Phixer
• Meer effect van de watergift producten H2Flo en H2Gro
Actualiteiten en vragen.

Op website ICL Group speciale middelen is alles nog terug te lezen over bovenstaande onderwerpen.

Dit keer ook een zestal studenten van het Zone College die de bijeenkomst konden bijwonen. we hopen deze combinatie in de toekomst meer te kunnen maken. Zij zijn van harte welkom.

 

 

Thema avonden worden opgeschort.

In november, december en januari organiseren wij altijd thema avonden op diverse locaties. Zo was ook de planning voor dit winterseizoen. Vanwege de Covid-19 maatregelen, en zeker de maatregelen die 3 november zijn afgekondigd, is het helaas niet mogelijk om in november en december deze thema avonden te houden. We hopen wel dat in januari/februari de maatregelen weer dusdanig zijn dat we wel activiteiten kunnen organiseren, maar ook dit moeten we afwachten.

We houden de actuele stand van zaken nauwlettend in de gaten en zo gauw het weer kan gaan we aan de slag.

 

 

 

Nieuwe sponsoren bij Studieclub i Grow

Met ingang van dit jaar mogen wij weer drie nieuwe sponsoren welkom heten bij onze studieclub i Grow.

Met deze sponsoren krijgt de studieclub ook weer een nieuwe impuls. Met het Zone College en Talentboom verwachten we zeker nieuwe leden, waaronder zeker de jonge ondernemers en medewerkers bij onze club te krijgen en met WPA – Robertus Vast & Zeker is ook een toeleverancier weer vertegenwoordigd..

Wie is wie?

Zone College Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Talentboom is hét loket waar kwekers en handelaren terecht kunnen voor informatie over leren en ontwikkelen. Investeren in goed gekwalificeerde medewerkers zorgt voor een betere gezondheid, meer werktevredenheid en meer betrokkenheid bij het bedrijf.

WPA-Robertus zeker & vast is als toeleverancier voor de akkerbouw, veehouderij, bloembollen, boomkwekerij, loonwerkers, hoveniers, retail, gemeentes en cultuurtechnische bedrijven actief vanuit vijf vestigingen in noord, oost en midden Nederland.

Het productenpakket bestaat uit: gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen, plastics, wikkelfolie, meststoffen, maïszaden, graszaden, toevoegmiddelen en pootaardappelen.
Door de persoonlijke, deskundige advisering en een snelle uitlevering streven wij samen met u als klant, naar het hoogste resultaat.

Boeiende avondexcursie bij Kortenhorst boomkwekerij en Linthorst Snijtechniek

De studieclub i Grow organiseerde op dinsdag 8 september een interessante excursie naar twee bedrijven in de omgeving van Heeten.

                                        

We startten de avond met de ontvangst bij Kortenhorst Boomkwekerij, Heetenseweg 31, 8111 PX Heeten.
Kortenhorst Boomkwekerij is een gespecialiseerde kwekerij in visueel aantrekkelijke planten in pot. In onze kassen kweken wij, onder optimale omstandigheden, onze nauwkeurig geselecteerde Rhododendrons. Kortenhorst Boomkwekerij heeft in 2007 Carry Pot System® ontwikkeld. Het Carry Pot System® is een draagband verbonden met de plantpot. Het foto-etiket en de plantinformatie zijn in de draagband geïntegreerd. Deze consument vriendelijke draagband met een sterke visuele presentatie maakt het de koper aantrekkelijk om deze planten mee te nemen.
Nieuw in 2015 is het Cleanpot System®, waarbij de pot met folie wordt afgedekt voor een duurzamere teelt en schone verhandeling. Meer informatie op www.kortenhorst-boomkwekerij.nl

Daarna brachten we een bezoek aan Linthorst Snijtechniek, Heetenerdijk 17, 8112 PE Nieuw-Heeten.
Linthorst Snijtechniek is een bedrijf dat zich bezig houdt met machinebouw, snijwerk (laser, water) en metaalbewerking. Wij beschikken over een laser snijmachine en een watersnijmachine / waterjet.  Systemen waarbij zij betrokken zijn in de boomkwekerijsector zijn o.a. Cleanpot systeem, Oppotmachine, barkstrooier, hydraulische duwer Deense karren en nog veel meer. Meer informatie op www.linthorstsnijtechniek.nl

Het was een zeer geslaagde avond met een afwisselend programma .

 

 

Excursie aan Schrama boomkwekerijen en Windmolenpark Zeewolde

Op dinsdag 30 juni organiseerden wij voor leden en sponsoren een middag-avond excursie naar Schrama Boomkwekerijen in Biddinghuizen en het Windmolenpark in Zeewolde.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan, lucht, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: lucht, plant, buiten en natuur

Schrama Boomkwekerijen produceert onderstammen en kweekt diverse fruitbomen voor professionele teelt en verkoop aan de consument. Daarnaast beschikt de kwekerij over een eigen laboratorium voor de vermeerdering van planten door middel van weefselkweek en hebben zij een eigen selectietuin. Naast de boomkwekerijen bezoeken we de windmolen die het bedrijf voorziet van elektriciteit, deze duurzame energiebron zorgt er voor dat het bedrijf aanzienlijk minder energiekosten heeft.Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht en buiten Zij sluiten ook aan bij het project Windmolenpark Zeewolde.  Harrie Schrama houdt zich nog volop bezig met al deze activiteiten en heeft ons rondgeleid. www.schramaboomkwekerijen.nl

Diner werd ons aangeboden door ABB/Hitachi. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van de Trafo in Zeewolde.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, staande mensen, lucht, wolk, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Erik Spek, binnen

Bezoek aan windpark Zeewolde,  Vogelweg 49, 3897 Zeewolde
Windpark Zeewolde moet met 91 turbines het grootste windpark op land worden. Bijna alle windmolens zijn bekostigd door de lokale bevolking, onder wie veel boeren.
De nieuwe turbines moeten bijna drie keer zoveel duurzame stroom opleveren als de huidige windmolens in het gebied. Dat betekent elektriciteit voor 280.000 huishoudens.
Wij brengen een bezoek aan het transformatiestation in aanbouw waar “de stekker” zit voor de aansluiting van de windmolens en het transport van de energie. Het is heel bijzonder om bij dit mega project een keer een kijkje te kunnen nemen. Erik van  Niekerk, Project manager bij ABB/Hitachi  en verantwoordelijk voor dit project leidde ons rond. Meer informatie op www.windparkzeewolde.nl

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Ook tijdens deze excursie; neem waterflesje mee, eventueel desinfecterende gel en houd 1.5 mtr. afstand!

Het was een zeer interessante middag-avond.

Thema avond “Weerbaar Telen”

Drukbezochte Thema avond studieclub i-Grow

Op dinsdagavond 25 februari 2020 stond de thema avond in het teken van “Weerbaar telen”.  Hiervoor was gastspreker Wilma Windhorst van Agropoli/Biocontrol BV uitgenodigd.

Deze avond was zeer geschikt voor volle grondteelt als pot- en containerteelt en werd samen met de studieclub Pot- en Containerteelt en de studieclub Volle grond Oost Nederland georganiseerd. Ook waren er studenten en docenten van het Zone College aanwezig. Dus een avond met veel nieuwe gezichten.

Gewasbescherming in de boomteelt wordt, door het wegvallen van chemische middelen, een steeds grotere puzzel. Klimaatextremen maken het moeilijker om gewassen gezond te houden.
Om deze beide redenen wordt het steeds belangrijker om planten weerbaar te telen: wat moeten we doen om de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk te houden? Hoe zorgen we ervoor dat gevolgen van klimaat-gerelateerde stress beperkt blijven?
Voor weerbaar telen zijn verschillende teeltfactoren zoals bodem, bemesting, plantmateriaal, water en biodiversiteit erg belangrijk.
De presentatie is een algemene inleiding op weerbaar telen, en gaat wat dieper in op bemesting en kwaliteit van het plantmateriaal als instrumenten om planten minder vatbaar en kwetsbaar te maken.

De presentatie van Wilma was opgedeeld in twee grote onderdelen: belang van goed uitgangsmateriaal en bemesting. Beide onderwerpen werden uitgebreid toegelicht.

 

 

Thema avond over ontwikkeling Varb en Wintree

Het was een interessante duo presentatie van Linda Hoogendoorn, directeur Varb en Gert Koster van TSD, waarbij beiden ingingen op uiteraard hun eigen mogelijkheden in de softwarepakketten, maar ook in de koppeling tussen de pakketten. Het is juist deze koppeling die het voor het vak mogelijk maakt om administratie en vraag een aanbod met elkaar te verbinden.

Zij namen ons mee in de ontwikkeling van het sneller en efficiënter verhandelen van boomkwekerijproducten. Ook als boomkweker kun je voordeel doen met technologische ontwikkelingen zoals app’s en api’s.

                      

Tijdens de avond werden ook diverse tips en trucs gegeven die toch handig zijn om te weten. Zo gingen we nader in op het doorzetten van fotomateriaal, een product extra in de promotie zetten, maar ook de mogelijkheid om te kijken hoe de collega boomkweker zijn voorraad aangeeft. Dit kan inzicht geven in je eigen bedrijfsvoering.

Aan het eind van de avond stonden we nog even stil bij het afscheid van Lennard Bosschenbroek. Lennard stond aan de wieg van de studieclub i Grow, maar gaat de groep verlaten. Hij heeft een nieuwe baan in de keuken- en sanitaire branche en wij wensen hem hier veel succes. Ook Gert Rozendaal heeft, na vele jaren actief te zijn geweest als bestuurslid aangegeven wel lid te willen blijven maar niet meer in de werkgroep. Dank aan beide heren voor hun enthousiasme, inzet en tijd die zij aan de club hebben gegeven.

 

 

 

 

Seizoen gestart met bezoek boomkwekerij/tuincentrum Westerkwartier

 

Op donderdag 19 september zijn we het studieclub seizoen gestart met een bedrijfsbezoek bij ons lid Marcel Roffel van Boomkwekerij Westerkwartier in Niebert.

Marcel runt samen met zijn broer een boomkwekerij, tuincentrum en hoveniersbedrijf. . Sinds enige tijd zijn zij ook actief op het Internet met een eigen webshop. Het  bedrijf dat de webshop etc. in beheer heeft en gemaakt heeft is deze middag ook aanwezig om hier wat meer over te vertellen en natuurlijk staat een rondleiding over het bedrijf op het programma.


Tijdens de rondleiding vond er een open discussie plaats over teelt, handel, mechanisatie en innovatie. Na een heerlijke maaltijd, bereid door de moeder en vrouw van Marcel was het de beurt aan Joram van Doorn van  Site Online. Hij nam ons mee in de digitale wereld van website, zoekmachines etc. en ook hier ontstond een levendige discussie.

Rond 21.00 uur werd de avond afgesloten en kijken we terug op een mooie opening van het winterseizoen

Een kijkje achter de schermen bij Osmocote

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, schoenen, lucht en buitenOp 27 juni zijn we met een  groep boomkwekers Midden- en Noord Nederland van de studieclub i-Grow op bezoek geweest bij proeflocatie van ICL-Group (Osmocote) bij Boomkwekerij Hoogenraad in Ederveen. Op deze locatie liggen vele proeven van diverse gewassen.Er worden nieuwe ontwikkelingen getest en hier wordt de performance van onze Osmocote-meststoffen ieder jaar weer onder de loep. Deze locatie is een van vele proeflocaties die zij hebben over heel Europa verspreid. Tijdens de rondleiding kregen we uitleg over de proeven en in september kunnen er eindresultaten worden getoond. Aansluitend bespraken we ervaringen en actualiteiten. en sloten we de middag af met een diner.

Het was een interessante en inspirerende middag met dank aan Eric Brachter en Mark van Dulmen

Studenten ontmoeten bedrijfsleven tijdens studieclubavond


Op donderdag 14 maart vond de studieclubavond i Grow plaats in het Zone college te Zwolle. doel van deze avond was om de projecten van de eindejaar studenten te presenteren aan de leden van de studieclub ofwel het bedrijfsleven. Vier projecten werden toegelicht met een presentatie en na afloop werden de resultaten bezocht in het kassencomplex van de school

Na de pauze was het woord aan Willem van der Leij, Keurmeester Naktuinbouw. Hij ging in op de wijzigingen die op 14 december 2019 ingaan wb het plantenpaspoort. De regels hiervoor worden aangescherpt en iedere boomkweker moet hierin zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Het was goed om nu al deze presentatie te hebben zodat er goed voorbereid kan worden.

De volgende activiteit van de studieclub vindt plaats op woensdag 24 juni en wordt georganiseerd in samenwerking met ICL Group- fertilizers.