Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

25 februari 2020

Thema “Weerbaar telen”.
Hiervoor hebben wij als gastspreker Wilma Windhorst van Agropoli/Biocontrol BV uitgenodigd. Gewasbescherming in de boomteelt wordt, door het wegvallen van chemische middelen, een steeds grotere puzzel. Klimaatextremen maken het moeilijker om gewassen gezond te houden.
Om deze beide redenen wordt het steeds belangrijker om planten weerbaar te telen: wat moeten we doen om de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk te houden? Hoe zorgen we ervoor dat gevolgen van klimaat-gerelateerde stress beperkt blijven?
Voor weerbaar telen zijn verschillende teeltfactoren zoals bodem, bemesting, plantmateriaal, water en biodiversiteit erg belangrijk.
De presentatie is een algemene inleiding op weerbaar telen, en gaat wat dieper in op bemesting en kwaliteit van het plantmateriaal als instrumenten om planten minder vatbaar en kwetsbaar te maken.

30 juni
Middag-avond excursie waarbij wel alle Corona maatregelen in acht worden genomen. We hebben een programma opgesteld waar dit mogelijk is en we nemen een kijkje in de keuken van een andere tak van de sierteeltsector; de vruchtbomen.
Bezoek aan Schrama Boomkwekerijen BV, Prof. Zuurlaan 10, 8256 PE Biddinghuizen.
Schrama Boomkwekerijen produceert onderstammen en kweekt diverse fruitbomen voor professionele teelt en verkoop aan de consument. Daarnaast beschikt de kwekerij over een eigen laboratorium voor de vermeerdering van planten door middel van weefselkweek en hebben zij een eigen selectietuin. Naast de boomkwekerijen bezoeken we de windmolen die het bedrijf voorziet van elektriciteit, deze duurzame energiebron zorgt er voor dat het bedrijf aanzienlijk minder energiekosten heeft. Zij sluiten ook aan bij het project Windmolenpark Zeewolde.  Harrie Schrama houdt zich nog volop bezig met al deze activiteiten en zal ons rondleiden. www.schramaboomkwekerijen.nl
Hapje eten, voor rekening van de Studieclub met eventueel een kleine eigen bijdrage. Locatie volgt nog.
Bezoek aan windpark Zeewolde,  Vogelweg 49, 3897 Zeewolde
Windpark Zeewolde moet met 91 turbines het grootste windpark op land worden. Bijna alle windmolens zijn bekostigd door de lokale bevolking, onder wie veel boeren.
De nieuwe turbines moeten bijna drie keer zoveel duurzame stroom opleveren als de huidige windmolens in het gebied. Dat betekent elektriciteit voor 280.000 huishoudens.
Wij brengen een bezoek aan het transformatiestation in aanbouw waar “de stekker” zit voor de aansluiting van de windmolens en het transport van de energie. Het is heel bijzonder om bij dit mega project een keer een kijkje te kunnen nemen. Erik van  Niekerk, werkzaam aan dit project leidt ons rond. Meer informatie op www.windparkzeewolde.nl

8 september
Avondexcursie;

Kortenhorst Boomkwekerij, Heetenseweg 31, 8111 PX Heeten.
Kortenhorst Boomkwekerij is een gespecialiseerde kwekerij in visueel aantrekkelijke planten in pot. In onze kassen kweken wij, onder optimale omstandigheden, onze nauwkeurig geselecteerde Rhododendrons. Kortenhorst Boomkwekerij heeft in 2007 Carry Pot System® ontwikkeld. Het Carry Pot System® is een draagband verbonden met de plantpot. Het foto-etiket en de plantinformatie zijn in de draagband geïntegreerd. Deze consument vriendelijke draagband met een sterke visuele presentatie maakt het de koper aantrekkelijk om deze planten mee te nemen.
Nieuw in 2015 is het Cleanpot System®, waarbij de pot met folie wordt afgedekt voor een duurzamere teelt en schone verhandeling. Meer informatie op www.kortenhorst-boomkwekerij.nl Linthorst Snijtechniek, Heetenerdijk 17, 8112 PE Nieuw-Heeten.
Linthorst Snijtechniek is een bedrijf dat zich bezig houdt met machinebouw, snijwerk (laser, water) en metaalbewerking. Wij beschikken over een laser snijmachine en een watersnijmachine / waterjet.  Systemen waarbij zij betrokken zijn in de boomkwekerijsector zijn o.a. Cleanpot systeem, Oppotmachine, barkstrooier, hydraulische duwer Deense karren en nog veel meer. Meer informatie op www.linthorstsnijtechniek.nl