Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

31 januari
Bijeenkomst bij groen Uitzendburo, Epe met daarin:

Terugblik op 2017 en vooruitblik op 2018 

‘Risicomanagement’ door Dhr. Henk Raaijmakers, Voorzitter vakgroep bomen en vaste planten LTO Nederland.

Risico’s zijn er of kunnen ontstaan zowel intern als extern. We staan er niet altijd bewust bij stil, maar het is wel belangrijk om de risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen en te kijken aan welke knoppen je kunt draaien. Vanavond gaan we in op de diverse aspecten van risicomanagement toegespitst op de praktijk in de boomkwekerij.

In het bestuur van LTO Nederland vakgroep bomen en vaste planten hebben enkele jonge mensen zitting genomen, waaronder Sander Hendrikx van Hendrikx Groenvormen. Vanavond is Sander aanwezig om iets te vertellen over zijn motivatie om in het bestuur plaats te nemen en hoe hij de toekomst ziet vanuit zijn LTO oogpunt.

 

26 juni
Excursie staat in het teken van veredeling en biologische gewasbescherming.

ontvangst bij Könst Alstroemeria BV, Nieuwveens Jaagpad 93, 2441 GA Nieuwveen. Könst Alstroemeria B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de selectie, veredeling en vermeerdering van Alstroemeria-planten voor professionele snijbloemproductie. De afgelopen 35 jaar hebben we ons gericht op dit ene gewas. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een spannend assortiment van variëteiten in een breed scala aan vormen en kleuren. Onze Alstroemeria-planten zijn nu te vinden in professionele bloemenkwekerijen, over de hele wereld. Area manager Bart Tesselaar zal ons het eea vertellen over het bedrijf met aanvullend een mooie rondleiding door het veredelings- en selectieproces. Meer informatie op www.alstroemeria.com

19.00 uur starten we het programma bij Akkerbouwbedrijf van Jasper Roubos, Kaagweg 50, 2157 CM Abbenes. Bayer Crop Science is hier gestart met Forward Farming, een breed en grootschalig initiatief dat een duurzame bedrijfsvoering in land- en tuinbouw moet bevorderen. Om nieuwe ideeën en initiatieven – met name op het gebied van gewasbescherming – feitelijk zichtbaar te maken en in de praktijk te toetsen, is er een samenwerkingsverband aangegaan met akkerbouwer Jasper Roubos in Abbenes (Noord-Holland). Op zijn bedrijf zijn systemen aangelegd en technieken getest die bijdragen aan een duurzame landbouw en gewasbescherming. Uitgangspunt voor de samenwerking is dat Roubos zijn eigen bedrijfsvoering aanhoudt en ook zijn eigen beslissingen neemt. ,,Het is niet de bedoeling dat we dit voor de bühne doen. Het moet allemaal wel een beetje praktisch én haalbaar zijn’’, zegt Roubos er zelf over. Meer informatie op https://agro.bayer.nl/Duurzame%20landbouw/ForwardFarming.aspx

25 september Excursie naar Hooghoudt Destilleerderij en Johan Vreugdenhil.
Hooghoudt distilleerderij, Hooghoudtstraat 1, 9723 TG Groningen. Dit familiebedrijf sinds 1888 geeft ons een kijkje in de keuken van de distilleerderij met een mooie rondleiding. Wij zullen dan verder ingaan op de marketing strategie, bedrijfsstructuur en missie/visie van het bedrijf. Na de rondleiding gaan we proeven aan de bar. Meer informatie op www.hooghoudt.nl rondleiding bij Johan Vreugdenhil, boomkwekerij/groencentrum Vreugdenhil, Eldersloo 4, 9453 VD ElderslooVreugdenhil – Voor al uw groen – is gevestigd in Eldersloo in Drenthe vlak bij Assen en Rolde. Zij kweken een groot assortiment tuinplanten. Deze worden duurzaam (biologisch) gekweekt, dit wil zeggen dat zij geen bestrijdingsmiddelen en chemische kunstmest gebruiken. In het groencentrum/tuincentrum bieden zij een groot assortiment bomen, coniferen, één jarige planten, fruitbomen, grassen, vaste planten, heide, heesters, klein fruit, rozen, potten, plantenbakken, tuinbemesting en diverse soorten aanplantgronden aan. Naast het kweken van planten en de verkoop in het groencentrum geven zij ook deskundig tuinadvies. Meer informatie op www.vreugdenhilvooraluwgroen.nl

22 november
Thema avond Zone College Zwolle
introductie Mariëlle Mulder, scholingsconsulent boomkwekerij/talentboom.Sinds enige tijd is Mariëlle samen met haar college Piet Verhoeven actief als scholingsconsulent binnen de Boomkwekerij. Zij stelt zich vanavond voor en gaat verder in op de activiteiten die zij verzorgt op scholingsgebied voor de boomkwekerij en haar werk bij de TalentboomLeon Smet namens de Koninklijke Handelsbond Anthos.

Producenten zijn naast het kweken van een mooi product soms ook handelaar/exporteur. Niet iedere kweker zal deze taak op zich willen nemen, maar het is toch goed om te weten wat er op het gebied van regelgeving en actuele ontwikkelingen gebeurt in de handel met het buitenland. Denk hierbij aan fytosanitaire maatregelen, de mogelijke consequenties van de Brexit, de problematiek rondom Xylella bacterie en het gebruik van het plantenpaspoort ; allemaal zaken die zowel voor de boomkweker als de handelaar belangrijk zijn. In het kader van de afzetbevordering gaat hij in op de promotiecampagne ‘de Groene Stad’. De Koninklijke Handelsbond Anthos is bij uitstek de organisatie om ons mee te nemen in deze aandachtsvelden.

11 december
Lambert van Horen, Analist Food & Agribusiness bij Rabobank Rabobank is positief over de kansen van de Nederlandse Boomteelt. De grotere maatschappelijke aandacht voor groen, de economische groei en de functies die groen biedt in maatschappelijke vraagstukken geeft de boomteelt een goede uitgangspositie voor de komende jaren. Maar maken we dit met zijn allen ook waar?

Samen met sectorspecialist Dave Marcus heeft Lambert in 2018 dit onderzoek afgerond met de titel: ‘De tegel eruit, de beuk erin!’.   

Vanavond neemt hij ons mee in de resultaten van dit onderzoek.