Welkom

Welkom op de website van de Studieclub i-Grow

De studieclub i-Grow is een studieclub voor (jonge) boomkwekers, hun medewerkers en studenten  in Noordoost-Nederland, en is in 2011 van start gegaan met ruim twintig leden. Op dit moment kent de studieclub 16 leden en 7 sponsoren. In de activiteiten worden wij verder ondersteund door Robert Soesman, scholingsconsulent Boomkwekerij. Invulling en uitvoering van de activiteiten worden verzorgd door Helma van der Louw van VanderLouw Communicatie & Organisatie.

Primaire doelstelling is om leden van studieclub i-Grow is het wegwijs te maken in het bedrijfsleven. Dit geldt niet alleen voor eigenaren van boomkwekerijen, maar ook voor hun medewerkers en studenten binnen het groene onderwijs.

20150707 Opzet huisstijl iGrow CON 1