Thema avond “Weerbaar Telen”

Drukbezochte Thema avond studieclub i-Grow

Op dinsdagavond 25 februari 2020 stond de thema avond in het teken van “Weerbaar telen”.  Hiervoor was gastspreker Wilma Windhorst van Agropoli/Biocontrol BV uitgenodigd.

Deze avond was zeer geschikt voor volle grondteelt als pot- en containerteelt en werd samen met de studieclub Pot- en Containerteelt en de studieclub Volle grond Oost Nederland georganiseerd. Ook waren er studenten en docenten van het Zone College aanwezig. Dus een avond met veel nieuwe gezichten.

Gewasbescherming in de boomteelt wordt, door het wegvallen van chemische middelen, een steeds grotere puzzel. Klimaatextremen maken het moeilijker om gewassen gezond te houden.
Om deze beide redenen wordt het steeds belangrijker om planten weerbaar te telen: wat moeten we doen om de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk te houden? Hoe zorgen we ervoor dat gevolgen van klimaat-gerelateerde stress beperkt blijven?
Voor weerbaar telen zijn verschillende teeltfactoren zoals bodem, bemesting, plantmateriaal, water en biodiversiteit erg belangrijk.
De presentatie is een algemene inleiding op weerbaar telen, en gaat wat dieper in op bemesting en kwaliteit van het plantmateriaal als instrumenten om planten minder vatbaar en kwetsbaar te maken.

De presentatie van Wilma was opgedeeld in twee grote onderdelen: belang van goed uitgangsmateriaal en bemesting. Beide onderwerpen werden uitgebreid toegelicht.