Excursie Floriade

Beste leden en sponsoren,

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 georganiseerd. Een prachtig park waar volgend jaar meer dan 2 miljoen bezoekers kunnen genieten van geur en kleur van bomen en planten, groenten en fruit. Meer info op www.floriade.com

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de basisbeplanting, de paviljoens, inzendingen en bomenarboretum, dus leuk om een kijkje te nemen bij de opbouw van het park.

Wij nodigen jullie daarom uit op donderdag 23 september voor een sneak preview, inclusief een tocht met de kabelbaan over het park.

Het programma is als volgt:

15.15 uur verzamelen we op het parkeerterrein, Lesplaats, 1324 ZK Almere. Hierna wandelen wij plm 10 minuten naar het Preview Center, waar we worden ontvangen door Jaap Smit, dendroloog, organisator Arboretum en aanspreekpunt van het groenteam Floriade.

Jaap geeft een toelichting op het Floriade 2022 thema, Growing Green Cities.

We maken een tocht met de kabelbaan over het park en wandelen langs de diverse boomkwekerijinzendingen terug naar het previewcenter voor soep en broodjes.

Rond 19.00 uur sluiten we de excursie af.

In verband met de rondleiding en tocht met de kabelbaan verzoeken wij je een mondkapje mee te nemen en (veiligheids) laarzen.

Om de tickets voor de kabelbaan te reserveren en de catering te verzorgen verzoeken wij je om voor a.s. dinsdag 14 september via info@vanderlouw.info op te geven of je wel of niet aanwezig kan zijn en met hoeveel personen.

Het is een unieke kans om het terrein alvast te bezoeken dus mis dit niet.

 

Najaarsprogramma studieclub spoedig bekend!

Binnenkort ontvangen de leden van de studieclub weer de uitnodigingen voor de najaarsbijeenkomsten. Wil je ook lid worden van onze studieclub? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!

Geslaagde online bijeenkomst met studenten Zone College Zwolle

Net als voorgaande jaren hebben wij ons studieclub winterseizoen afgesloten in samenwerking met de studenten boomteelt van Zone College te Zwolle.

Dit jaar was het helaas niet mogelijk om een bezoek te brengen aan de school, maar is het een online bijeenkomst geworden. De studenten hadden zich uitstekend voorbereid en de online bijeenkomst verliep daardoor prima.

De afgelopen maanden hebben de studenten diverse proeven opgezet die zij tijdens deze bijeenkomst hebben toegelicht.
De volgende proeven kwamen aan bod:

  • Telen in goten met boomkwekerijproducten (verschillende grondsoorten en afdekmaterialen)
  • Kweken in paperpots voor Greenproducts. Hier wordt gekeken naar de verschillende samenstellingen van de paperpots.
  • Gerbera proef met Bactiva
  • Paprika proef met organisch substraat en chemisch substraat in combinatie met bodemstimulanten
  • Komkommer proef met bodemstimulanten
  • Vinca proef van ontwikkeling stek onder ledverlichting
  • Proef met P9 en P11 potten van organisch materiaal en de houdbaarheid tijdens de teelt.

Het was een avond vol diversiteit met een inbreng vanuit een ander perspectief dan wat wij als ondernemers gewend zijn. Dank aan alle studenten en leerkrachten van het Zone College voor deze interessante avond.

Online bijeenkomst in teken van winstlekkage!

Dinsdag 23 februari organiseerde de Studieclub i Grow haar tweede digitale bijeenkomst met het thema Winstlekkage.

Onze gastspreker was is Richard Lock van Thexton Armstrong uit Apeldoorn. Thexton Armstrong startte in 2012 een doorlopend onderzoek naar Winstlekkage.
in het MKB. Meer dan 750 MKB-het onderzoek: bij negen van de tien onderzochte bedrijven lekt ongemerkt winst weg doordat er te veel ín het bedrijf wordt gewerkt in plaats van áán het bedrijf.

Met diverse stellingen en onder leiding van Richard Lock kregen wij inzicht hoe het in onze eigen bedrijven georganiseerd is en waar eventueel de aandachtspunten liggen.
Het zijn toch weer eye-openers om in dit onderwerp terug te zien waar we kunnen verbeteren of op welk punt we het goed op orde hebben binnen het bedrijf.

Met een mooie deelname van zeventien personen was het weer een waardevolle en interessante studieclubavond!

 

 

 

 

 

Digitale bijeenkomst Studieclub i Grow goed bezocht


De nog steeds geldende coronamaatregelen bieden voorlopig nog geen mogelijkheid om een fysieke studieclubbijeenkomst te organiseren. Toch wilden wij geen winterseizoen overslaan met het de leden informeren over actuele onderwerpen binnen de boomkwekerijsector en hebben wij besloten om een tweetal digitale bijeenkomsten te organiseren.

Op dinsdag 2 februari hadden wij onze eerste digitale bijeenkomst die wij  organiseerden in samenwerking met Eric Brachter en Benno Nieuwenhuizen en Paul van Kempen van de ICL Specialty Fertilizers Benelux met het volgende programma afgestemd op zowel pot-en containerbedrijven als vollegrondsbedrijven en zijn als volgt:

• Bemesting vollegrond nieuwe stijl product Osmocote Preplant
• De invloed van pH op gewasbescherming product Phixer
• Meer effect van de watergift producten H2Flo en H2Gro
Actualiteiten en vragen.

Op website ICL Group speciale middelen is alles nog terug te lezen over bovenstaande onderwerpen.

Dit keer ook een zestal studenten van het Zone College die de bijeenkomst konden bijwonen. we hopen deze combinatie in de toekomst meer te kunnen maken. Zij zijn van harte welkom.

 

 

Thema avonden worden opgeschort.

In november, december en januari organiseren wij altijd thema avonden op diverse locaties. Zo was ook de planning voor dit winterseizoen. Vanwege de Covid-19 maatregelen, en zeker de maatregelen die 3 november zijn afgekondigd, is het helaas niet mogelijk om in november en december deze thema avonden te houden. We hopen wel dat in januari/februari de maatregelen weer dusdanig zijn dat we wel activiteiten kunnen organiseren, maar ook dit moeten we afwachten.

We houden de actuele stand van zaken nauwlettend in de gaten en zo gauw het weer kan gaan we aan de slag.

 

 

 

Nieuwe sponsoren bij Studieclub i Grow

Met ingang van dit jaar mogen wij weer drie nieuwe sponsoren welkom heten bij onze studieclub i Grow.

Met deze sponsoren krijgt de studieclub ook weer een nieuwe impuls. Met het Zone College en Talentboom verwachten we zeker nieuwe leden, waaronder zeker de jonge ondernemers en medewerkers bij onze club te krijgen en met WPA – Robertus Vast & Zeker is ook een toeleverancier weer vertegenwoordigd..

Wie is wie?

Zone College Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Talentboom is hét loket waar kwekers en handelaren terecht kunnen voor informatie over leren en ontwikkelen. Investeren in goed gekwalificeerde medewerkers zorgt voor een betere gezondheid, meer werktevredenheid en meer betrokkenheid bij het bedrijf.

WPA-Robertus zeker & vast is als toeleverancier voor de akkerbouw, veehouderij, bloembollen, boomkwekerij, loonwerkers, hoveniers, retail, gemeentes en cultuurtechnische bedrijven actief vanuit vijf vestigingen in noord, oost en midden Nederland.

Het productenpakket bestaat uit: gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen, plastics, wikkelfolie, meststoffen, maïszaden, graszaden, toevoegmiddelen en pootaardappelen.
Door de persoonlijke, deskundige advisering en een snelle uitlevering streven wij samen met u als klant, naar het hoogste resultaat.

Boeiende avondexcursie bij Kortenhorst boomkwekerij en Linthorst Snijtechniek

De studieclub i Grow organiseerde op dinsdag 8 september een interessante excursie naar twee bedrijven in de omgeving van Heeten.

                                        

We startten de avond met de ontvangst bij Kortenhorst Boomkwekerij, Heetenseweg 31, 8111 PX Heeten.
Kortenhorst Boomkwekerij is een gespecialiseerde kwekerij in visueel aantrekkelijke planten in pot. In onze kassen kweken wij, onder optimale omstandigheden, onze nauwkeurig geselecteerde Rhododendrons. Kortenhorst Boomkwekerij heeft in 2007 Carry Pot System® ontwikkeld. Het Carry Pot System® is een draagband verbonden met de plantpot. Het foto-etiket en de plantinformatie zijn in de draagband geïntegreerd. Deze consument vriendelijke draagband met een sterke visuele presentatie maakt het de koper aantrekkelijk om deze planten mee te nemen.
Nieuw in 2015 is het Cleanpot System®, waarbij de pot met folie wordt afgedekt voor een duurzamere teelt en schone verhandeling. Meer informatie op www.kortenhorst-boomkwekerij.nl

Daarna brachten we een bezoek aan Linthorst Snijtechniek, Heetenerdijk 17, 8112 PE Nieuw-Heeten.
Linthorst Snijtechniek is een bedrijf dat zich bezig houdt met machinebouw, snijwerk (laser, water) en metaalbewerking. Wij beschikken over een laser snijmachine en een watersnijmachine / waterjet.  Systemen waarbij zij betrokken zijn in de boomkwekerijsector zijn o.a. Cleanpot systeem, Oppotmachine, barkstrooier, hydraulische duwer Deense karren en nog veel meer. Meer informatie op www.linthorstsnijtechniek.nl

Het was een zeer geslaagde avond met een afwisselend programma .

 

 

Excursie aan Schrama boomkwekerijen en Windmolenpark Zeewolde

Op dinsdag 30 juni organiseerden wij voor leden en sponsoren een middag-avond excursie naar Schrama Boomkwekerijen in Biddinghuizen en het Windmolenpark in Zeewolde.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan, lucht, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: lucht, plant, buiten en natuur

Schrama Boomkwekerijen produceert onderstammen en kweekt diverse fruitbomen voor professionele teelt en verkoop aan de consument. Daarnaast beschikt de kwekerij over een eigen laboratorium voor de vermeerdering van planten door middel van weefselkweek en hebben zij een eigen selectietuin. Naast de boomkwekerijen bezoeken we de windmolen die het bedrijf voorziet van elektriciteit, deze duurzame energiebron zorgt er voor dat het bedrijf aanzienlijk minder energiekosten heeft.Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht en buiten Zij sluiten ook aan bij het project Windmolenpark Zeewolde.  Harrie Schrama houdt zich nog volop bezig met al deze activiteiten en heeft ons rondgeleid. www.schramaboomkwekerijen.nl

Diner werd ons aangeboden door ABB/Hitachi. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van de Trafo in Zeewolde.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, staande mensen, lucht, wolk, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Erik Spek, binnen

Bezoek aan windpark Zeewolde,  Vogelweg 49, 3897 Zeewolde
Windpark Zeewolde moet met 91 turbines het grootste windpark op land worden. Bijna alle windmolens zijn bekostigd door de lokale bevolking, onder wie veel boeren.
De nieuwe turbines moeten bijna drie keer zoveel duurzame stroom opleveren als de huidige windmolens in het gebied. Dat betekent elektriciteit voor 280.000 huishoudens.
Wij brengen een bezoek aan het transformatiestation in aanbouw waar “de stekker” zit voor de aansluiting van de windmolens en het transport van de energie. Het is heel bijzonder om bij dit mega project een keer een kijkje te kunnen nemen. Erik van  Niekerk, Project manager bij ABB/Hitachi  en verantwoordelijk voor dit project leidde ons rond. Meer informatie op www.windparkzeewolde.nl

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Ook tijdens deze excursie; neem waterflesje mee, eventueel desinfecterende gel en houd 1.5 mtr. afstand!

Het was een zeer interessante middag-avond.

Thema avond “Weerbaar Telen”

Drukbezochte Thema avond studieclub i-Grow

Op dinsdagavond 25 februari 2020 stond de thema avond in het teken van “Weerbaar telen”.  Hiervoor was gastspreker Wilma Windhorst van Agropoli/Biocontrol BV uitgenodigd.

Deze avond was zeer geschikt voor volle grondteelt als pot- en containerteelt en werd samen met de studieclub Pot- en Containerteelt en de studieclub Volle grond Oost Nederland georganiseerd. Ook waren er studenten en docenten van het Zone College aanwezig. Dus een avond met veel nieuwe gezichten.

Gewasbescherming in de boomteelt wordt, door het wegvallen van chemische middelen, een steeds grotere puzzel. Klimaatextremen maken het moeilijker om gewassen gezond te houden.
Om deze beide redenen wordt het steeds belangrijker om planten weerbaar te telen: wat moeten we doen om de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk te houden? Hoe zorgen we ervoor dat gevolgen van klimaat-gerelateerde stress beperkt blijven?
Voor weerbaar telen zijn verschillende teeltfactoren zoals bodem, bemesting, plantmateriaal, water en biodiversiteit erg belangrijk.
De presentatie is een algemene inleiding op weerbaar telen, en gaat wat dieper in op bemesting en kwaliteit van het plantmateriaal als instrumenten om planten minder vatbaar en kwetsbaar te maken.

De presentatie van Wilma was opgedeeld in twee grote onderdelen: belang van goed uitgangsmateriaal en bemesting. Beide onderwerpen werden uitgebreid toegelicht.